Adoracja Eucharystyczna w I Niedziele Miesiąca

Ponieważ przyjęło się to dość dobrze w fazie eksperymentu, będzie wprowadzona – na czas nieokreślony:

Adoracja Eucharystyczna – pomiędzy Mszami św., w I niedziele miesiąca*.

Zachęcamy do pozostania po Mszy św. o 12 lub przyjścia wcześniej – przed Mszą św. o 15.
Adoracje wypełnią cisza i wspólne modlitwy.

*wyjątkowo nie – gdyby wypadała np. Wielkanoc, Nowy Rok, itp.

Kontakt

Sprawy związane z formalnościami biurowymi można załatwić po Mszach świętych.

Ksiądz Wikariusz:
Józef Orzechowski
Tel.: 06151-6 01 97 21
Tel.: 0157 51 25 31 33
E-Mail: jozef.orzechowski@bistum-mainz.de