Bierzmowanie 2023/2024

Jeśli ktoś chciałby przystąpić do Bierzmowania, w „sezonie” 2023/2024, to odbyłoby się one – razem z miejscowymi Parafiami niemieckimi – 7 października 2023.

Przygotowanie (niemiecko – polskie) obejmowałoby cztery soboty od 9 września – od godz. 10 do 19, połączone z przygotowaniem, Parafii Liebfrauen – Hl. Kreuz

Obecność na każdym spotkaniu jest obowiązkowa (tylko choroba – poświadczona medycznie – zwalnia).

Przygotowanie adresowane jest zarówno do młodzieży, jak i do dorosłych.

Chętnych, prosimy, o jak najszybsze zgłaszanie się (pierwsze spotkanie jest najpóźniejszym terminem):

Na początku przygotowań należy dostarczyć metrykę chrztu – jeśli chrzest odbył się poza Liebfrauen – Hl. Kreuz, lub poza PMK Offenbach-Darmstadt. Ponieważ przygotowania są krótkie – nie jest to możliwe później (!). Można się postarać, np. podczas wakacyjnego pobytu w Polsce lub korespondencyjnie.

Możliwy jest jakiś „Eigenanteil” w przygotowaniu kosztów (raczej nie więcej, niż 50€) – do wyjaśnienia na pierwszym spotkaniu.

Kontakt

Sprawy związane z formalnościami biurowymi można załatwić po Mszach świętych.

Ksiądz Wikariusz:
Józef Orzechowski
Tel.: 06151-6 01 97 21
Tel.: 0157 51 25 31 33
E-Mail: jozef.orzechowski@bistum-mainz.de