Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem działa Polskie Stowarzyszenie Kulturalne Misericordia pod patronatem ks. Tadeusza Michalika, które jest integralną częścią „Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.” z siedzibą w ośrodku Concordia, zrzeszającego katolicką Polonię i polskich katolików skupionych i działających społecznie w polskich ośrodkach duszpasterskich na terenie Niemiec.

Celem stowarzyszenia założonego w 2000 r. jest krzewienie języka polskiego, polskiej kultury, muzyki i tradycji w Niemczech, wychowanie młodego pokolenia w duchu i zgodzie z nauką Kościoła rzymskokatolickiego oraz wspieranie przyjaźni i wymiany kulturalnej między narodem polskim i niemieckim. Najprężniej działającymi projektami naszego stowarzyszenia jest nauka języka polskiego dla dzieci i młodzieży oraz nauka języka niemieckiego dla dorosłych.

Naszą szkołę wspiera finansowo Fundacja Wolność i Demokracja, realizując projekt „Pod znakiem Białego Orła” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku, który polega na dofinansowaniu działalności naszej placówki w zakresie pomocy dydaktycznych, różnorodnych projektów szkolnych, modernizacji sal lekcyjnych itp.

Troską o nasze potrzeby i wsparciem otacza nas także Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Aktywnie współpracujemy również z niemieckimi organizacjami i władzami miasta Offenbach w celu zapewnienia społeczności polskiej dostępu do informacji o oferowanej przez nich pomocy. Aby nasza działalność mogła się rozwijać i docierać do jeszcze większego grona odbiorców, konieczne jest zaangażowanie wszystkich chętnych oraz wsparcie materialne. Osoby, które chciałyby dołączyć do stowarzyszenia, prosimy o zgłaszanie się w biurze parafialnym.

P

Datki można wpłacać na konto

 Polnische Kulturvereinigung Misericordia e.V.
Kreditinstitut: Vereinigte Volksbank Maingau eG
IBAN: DE66 5056 1315 0003 3054 30
BIC: GENODE51OBH