Szkola języka polskiego

Przy Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach nad Menem prowadzone są lekcje języka polskiego dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych (od 4 do 16 lat). Treść zajęć oparta jest na zatwierdzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej podstawie programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą i zawiera naukę czytania, pisania, elementy historii, kultury, geografii i wiedzy o współczesnej Polsce. Ich specyfiką jest także nacisk na prawidłową wymowę i sygnalizowanie rodzicom ewentualnych problemów artykulacyjnych dzieci. Istnieje także możliwość indywidualnych konsultacji logopedycznych.

1.

Pielęgnowanie tożsamości językowej i kulturowej sprzyja mądrze rozumianej integracji w nowym kraju i rozwija osobowość. (Najnowsze badania pokazują, że język kraju pochodzenia wzbogaca umiejętności komunikacyjne dziecka i sprzyja uczeniu się nowego języka.)

2.

Tylko szkoła umożliwia uczenie się wszystkich sprawności w literackiej odmianie języka. (W domu dzieci przyswajają sobie taką polszczyznę, jaką posługują się rodzice. Rzadko jest ona wzorcowa i obejmuje czytanie i pisanie.)

3.

Umożliwia to zachowanie bliskiego kontaktu z rodziną w Polsce, co jest niezwykle ważne w procesie wychowawczym.

4.

Nasi uczniowie mają możliwość przygotowania się do zdobycia międzynarodowego certyfikatu z j. polskiego jako języka obcego, co stanowi atut na rynku pracy.

{

„Uczmy dzieci języka polskiego. Po buntach i odrzuceniu nastąpi dzień, w którym okażą nam zdumioną wdzięczność albo zapytają z żalem: dlaczego nie nauczyłaś mnie mówić po polsku?”

(D. Mostwin, Trzecia wartość)

Kadra

mgr Elżbieta Reszka-Rybicka

Pochodzi z Wrocławia, absolwentka polonistyki i logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, nauczycielka dyplomowana z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym na różnych poziomach kształcenia w Polsce i od sześciu lat w Niemczech, z uprawnieniami egzaminatora maturalnego i egzaminatora języka polskiego jako języka obcego na poziomie B1 i B2 w ramach przyznawania międzynarodowych certyfikatów językowych TELC, przez lata związana ze Stowarzyszeniem Teatralnym „Teatr Cinema” w Michałowicach. Od sześciu lat uczy języka polskiego przy PMK w Offenbach, a od pół roku także w Volkshochschule, gdzie uczy osoby dorosłe języka polskiego jako obcego, udziela także konsultacji logopedycznych. Kocha kino, poezję i muzykę.

dr Jolanta Kmieć

Nauczyciel historii – obrona pracy doktorskiej na Wydziale Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczyciel dyplomowany, w Polsce nauczyciel w szkołach podstawowych i średnich, wykładowca WSB w Poznaniu. nauczyciel – konsultant w CDN w Koninie. Autorka na publikacji naukowych:Wpływ judaizmu na tradycje katolickie w Wielkopolsce w latach 1919-1939, Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic pod red. E. Jeglińskiej-Wyróżnienie Ministra Dziedzictwa Narodowego.Komentarz historyczny i udział w realizacji i produkcji filmu „Ostatni świadek” ( na podstawie moich badań artykułu w Z problematyki etnograficznej Ślesina i okolic pod red. E. Jeglińskiej.Autorka licznych artykułow poświęconych problematyce historycznej i pedagogicznej.Organizatorka wystaw o tematyce historyczneji regionalnej, której często towarzyszyły sympozja i konferecje naukowe.

Małgorzata Szynkiewicz-Burzinski

Absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Ślaskiego, Chrześcijańskiej Szkoły Dramy i Pantominy Klasycznej oraz MA-UR Healing Arts Institut. Przygodę pedagogiczną rozpoczęła prawie 20 lat temu, stale doskonaląc warsztat pracy, co sprawia jej dużą satysfakcję.Ukończyła liczne kursy i szkolenia rozwijające jej zainteresowania.W życiu prywatnym szczęśliwa żona i mama Jonathana.

}

Spotkania

Grupa przedszkolna:
środa, godz. 16.00-17.00

Zerówka i I klasa:
środa, godz. 17.00-18.00

II klasa:
piątek, godz. 16.00-17.00

III klasa:
piątek, godz. 17.00-18.00

IV/V klasa:
piątek, godz. 18.00-19.00

VI/VII/VIII klasa:
środa, godz. 18.00-19.00

Warsztaty teatralne:
środa, godz. 15.00-16.00

Schola dziecięca:
2. i 4. niedziela miesiąca,
godz. 11.00-12.00

Miejsce

w salce Polskiej Misji Katolickiej w Offenbach