Krąg Biblijno-Modlitewny

Od pewnego czasu próbujemy w naszej wspólnocie zaproponować też coś dla dorosłych – wspólną modlitwę i rozważanie Słowa Bożego. Spotkania, które już się odbyły – miały jednak niewielki odzew. Może wynikało to ze złego terminu, może z wyjątkowej niedyspozycji, może z braku poczucia się zobowiązanym do udziału.

Dlatego najpierw chcemy zebrać osoby chętne do udziału w Kręgu Biblijno-Modlitewnym. Następnie z nimi ustalimy dogodne terminy spotkania i oczekiwać też będziemy pewnej odpowiedzialności (jeśli nie mogę przyjść, to odwołuję) – także z uwagi, że sporo osób dojeżdża.

Prosimy więc o zgłoszenia: osobiście lub telefonicznie do ks. J. Chamika, ewentualnie mailem (gdzie zostanie pozostawiony kontakt telefoniczny) do ks. J. Orzechowskiego – on przekaże dalej.

Po zawiązaniu grupy, wznowimy spotkania.

Kontakt

Sprawy związane z formalnościami biurowymi można załatwić po Mszach świętych.

Ksiądz Wikariusz:
Józef Orzechowski
Tel.: 06151-6 01 97 21
Tel.: 0157 51 25 31 33
E-Mail: jozef.orzechowski@bistum-mainz.de