Modlitwa za Ukrainę

Cały czas zachęcamy do modlitwy za Ukrainę – o zaprzestanie działań wojennych, o wieczny pokój dla poległych, o pomoc dla poszkodowanych. W Wielkim Poście też można byłoby ofiarować swoje wyrzeczenia w tej intencji.

Razem z Ojcem Świętym zawierzyliśmy Ukrainę i Rosję, podczas Wigilii Zwiastowania Pańskiego.

Temat przewija się w różnych mediach – stąd nie przepisując poszczególnych apeli, odsyłamy do: episkopat.pl, vaticannews.va, bistummainz.de

  1. Polska Prowincja Dominikanów uruchomiła specjalną stronę, związaną z pomocą, w różnych językach, zarówno z możliwością pomocy finansowej, jak i rzeczowej: https://pomocukrainie.dominikanie.pl/

W jakiś sposób mieliśmy łączność duchową już z Ojcami, posługującymi na Ukrainie – sprawowali – w łączności Duchowej z nami- Msze św. w intencjach, na które nie udawało nam się znaleźć indywidualnych terminów.

  1. Drugi link – to kolega z roku święceń ks. Józefa – młodszego. Posługuje jako Administrator Parafii w Kołomyi. Link do informacji: https://pmk-karlsruhe.duszpolonia.org/article.php?id=417

 

Są oczywiście też inne akcje pomocowe. Kilka linków dla przykładu:

Serdeczne Bóg zapłać za wszelką pomoc.

Kontakt

Sprawy związane z formalnościami biurowymi można załatwić po Mszach świętych.

Ksiądz Wikariusz:
Józef Orzechowski
Tel.: 06151-6 01 97 21
Tel.: 0157 51 25 31 33
E-Mail: jozef.orzechowski@bistum-mainz.de