Nabożeństwa Majowe i Modlitwa o Urodzaje

W maju zapraszamy do modlitwy Litanią do Matki Bożej, indywidualnie, czy w rodzinach.

Wspólnie będziemy się nią modlili, przy okazji Mszy św. (przed lub po).

Tekst znajdziemy prawie w każdym modlitewniku oraz: https://niezbednik.niedziela.pl/artykul/281/Litania-Loretanska-do-Najswietszej-Maryi

UWAGA! – od paru lat jest kilka nowych wezwań – ich zapomnienie oczywiście nie jest jakimś ciężkim „wykroczeniem” – niemniej ukazują nam one i podają do rozważania także kolejne aspekty osoby Matki Bożej.

Dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim są tradycyjnie poświęcone modlitwie: o dobre urodzaje, za głodujących, o uświęcenie pracy ludzkiej – zazwyczaj Litanią do Wszystkich Świętych – polecajmy te intencje w modlitwie osobistej.

Tekst tej Litanii znajdziemy: https://brewiarz.pl/appendix/modlitwy/swieci.php3

Kontakt

Sprawy związane z formalnościami biurowymi można załatwić po Mszach świętych.

Ksiądz Wikariusz:
Józef Orzechowski
Tel.: 06151-6 01 97 21
Tel.: 0157 51 25 31 33
E-Mail: jozef.orzechowski@bistum-mainz.de