Historia Polskiej Misji Katolickiej
w Offenbach nad menem

W 1987 r. proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Moguncji (Mainz), jedynego ośrodka polskiego duszpasterstwa w tej rozległej diecezji, był ks. Czesław Nowak, mieszkający w Ockenheim, w pobliżu Bigen. Odwiedzał on dziesiątki obozów przejściowych dla azylantów polskich, dla Polaków przygotowujących się do emigracji za Ocean Atlantycki, do południowej Afryki, do Australii itp., a także obozy tzw. przesiedleńców, i to na terenie całej diecezji. Mając u siebie na plebanii w Ockenheim swoich rodziców, wystąpił do kurii diecezjalnej o etat dla pomocy domowej, z myślą o swojej matce. Otrzymał odpowiedź, że nie ma możliwości utworzenia etetu dla pomocy domowej, ale za to może otrzymać pomoc do pracy duszpasterskiej, a mianowicie etat dla wikariusza. 14 VIII 1987 r.w dzień św. Maksymiliana Kolbego, zostało wyznaczone przez kurię diecezjalną spotkanie w Moguncji. Ks. prałat Martin Luley, ówczesny wikariusz generalny, w asyście ks. prałata Hermana Mayera, kierującego referatem duszpasterstwa w diecezji mogunckiej, oraz zastępcy do spraw duszpasterstwa obcokrajowców p. Bernharda Kraemera, przyją ks. prałata Franciszka Mrowca, rektora PMK w Niemczech, ks. Czesława Nowaka, proboszcza PMK w diecezji mogunckiej, i ks. Stanisława Ludwiczaka, kandydata na stanowisko wikariusza. Tego dnia została podjęta decyzja, którą strona polska przyjęła z zadowoleniem, że od 1 II 1988 r. zostanie utworzony samodzielny wikariat dla północnych dekanatów diecezji, a wikariusz będzie nosił tytuł „proboszcza”.
1 II 1988 r. w kościele św. Piotra Apostoła w Offenbach nad Menem została odprawiona msza św. dla Polaków, w której wzięło udział 221 osób, ku głębokiej i szczerej radości miejscowego proboszcza niemieckiego śp. Helmuta Schwanka (zmarł 3 lata później). Do utworzonego wikariatu duszpasterskiego w Offenbach zostały przydzielone dekanaty: Alsfeld, Darmstadt, Dreieich, Gießen, Offenbach, Rodgau, Seligenstadt, Wetterau Ost, Wetterau West. Ks. Piotr Skowronek, jezuita, pracujący przy kościele św. Alberta w Gießen, obsługiwał niektóre miejscowości sąsiednie.

Dekretem biskupa mogunckiego Karla kard. Lehmanna 14 XI 1991 r. została erygowana placówka duszpasterska cum cura animarum PMK w Offenbach, a ks. Piotr Skowronek w Gießen został mianowany jako vicarius paraetailis dla Polaków przy PMK w Offenbach, z określonym terenem dziełalności duszpasterskiej w dekanatach Alsfeld i Gießen. Na tych samych prawach został mianowany jego nastęca ks. Andrzej Kocoń, zmarły w styczniu 2005 r. Obecny duszpasterz dla Polaków pracujący przy kościele św. Alberta w Gießen – ks. proboszcz Bogumił Banach – obsuguje wyzej wymienione dwa dekanaty północne. Pierwszym wikariuszem w Offenbach został mianowany 1 VIII 1993 r. ks. Michał Kieling z diecezji kaliskiej, który po obronie tezy doktorskiej na uczelni St. Georgen we Frankfurcie n. Menem powrócił do Polski, a jego miejsce zajął kapłan również z diecezji kaliskiej ks. mgr Łukasz Szafera (od 17 IX 2001), przygotowujący jednocześnie obronę pracy doktorskiej na wyżej wymienionej uczelni.

Ks. Helmut Schwank zaproponował ks. Stanisławowi Ludwiczakowi w 1989 połączenie sił, aby uzyskać zgodę kurii biskupiej na wybudowanie wspólnego centrum duszpasterskiego w Offenbach. Parafia niemiecka liczyła wtedy nieco podat 3 tys. wiernych, a Polska Misja w Offenbach ponad 7 tys., co w sumie stanowiło najliczniejszą w dizecezji placówkę duszpasterską ubiegającą się o wybudowanie zaplecza dla życia parafialnego. Ze strony polskie Rady Parafialnej w rozmowach wstępnych i podczas całej budowy wspólnego centrum pod jednym dachem z oddzielonymi pomieszczeniami dla parafii niemieckiej i dla wspólnoty polskojęzycznej brali udział: Gabryiela Spyra, przewodnicząca Rady Parafialnej, inż. Włodzimierz Wasiak i inż. T. Górko. Dnia 22 VI 1997 został poświęcony i otwarty przez ks. wikariusza generalnego Wernera Guballa, obecnego biskupa pomocniczego w Moguncji, w obecności m.in. rektora PMK w Niemczech ks. prałata Franciszka Mrowca, wspólny dom duszpasterski należący prawnie do parafii św. Piotra w Offenbach, w którym cały tydzień, a szczególnie w niedziele i święta, w doskonałej harmonii rozbrzmiewa polska i niemiecka mowa.